Nieuwe ledensite VVVF, VLK, VVVH

De nieuwe ledensite is live gegaan per 16 april 2014. De ledensite is voortaan te bereiken via de externe sites www.vvvf.nl, www.vvvh.nl, of www.vlk.nu. U kunt inloggen via de tab 'Inloggen' linksboven in de menubalk.

40-Jarige traditie van het Blauwe Bord

BLAUWBORDvs.jpg

Dit jaar is het precies 40 jaar geleden dat het het VVVF-bestuur heeft besloten bij heel bijzondere gelegenheden een, speciaal daarvoor vervaardigd, Delfts blauw bord uit te reiken aan personen, instellingen of verenigingen, die naar het oordeel van het bestuur bijzondere verdiensten hebben verworven voor de Nederlandse verf- en drukinktindustrie in het algemeen of voor de VVVF in het bijzonder

Bijeenkomst Wet- en Regelgeving een succes

Frank Hes - Coördinator Platform Biociden aan het woord

Op 5 november 2013, organiseerde het Branchebureau VVVF een bijeenkomst over Wet en Regelgeving in 't Veerhuis Nieuwegein voor VVVF-, VLK- en VVVH leden. Tijdens de bijeenkomst kwamen onderwerpen aan bod zoals exposure scenario's voor mengsels, biociden en treated articles, brengplicht VeiligheidsinformatieBladen, PGS 15 en PGS 31.

Artikel 'Verfindustrie kleurt groen' gepubliceerd in Chemie Magazine

Er is een artikel gepubliceerd over Biobased Coatings in Chemie Magazine (editie 03, 20 maart 2013). Het artikel 'Verfindustrie kleurt groen' treft u in de bijlage aan.

Ontdek de nieuwste technologie op de Coatings Innovatie Dag 25 april 2013

Op donderdag 25 april 2013 organiseert de VVVF in samenwerking met de NVVT de eerste Nederlandse Coatings Innovatie Dag in Evoluon in Eindhoven. Reserveer nu de datum alvast in uw agenda! Het is een dag van en voor iedereen die te maken heeft met Coatings Innovatie; van kenniswereld tot aan de verf- en drukinktindustrie.

Pensioenfonds Verf- en Drukinktindustrie brengt pensioen onder bij PGB

Het Pensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie (VDI) brengt zijn pensioenregeling onder bij PGB. Na goedkeuring van de overeenkomst door de deelnemersraden, de cao-partners en toezichthouders gaan het vermogen, de pensioenaanspraken en ingegane pensioenen per 31 december 2012 over. Het belegd vermogen van VDI bedraagt circa € 200 miljoen.

VVVF Persbericht: Nederlandse Verfindustrie zoekt topwetenschappers

De VVVF heeft het persbericht 'Nederlandse Verfindustrie zoekt topwetenschappers' (zie bijlage) uitgebracht.

VVVF Persbericht: Regeerakkoord biedt verf- en drukinktindustrie perspectief

VVVF Persbericht van 1 november 2012: 'Regeerakkoord biedt verf- en drukinktindustrie perspectief'. De Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) is te spreken over voor haar belangrijke onderdelen uit het regeerakkoord dat deze week is afgerond. Volgens VVVF-voorzitter Marlies van Wijhe gaat er een positief signaal van uit: “Door het scheppen van duidelijkheid over de hypotheekrente is een eerste belangrijke stap gezet om de woningmarkt weer in beweging te krijgen. Van de liberalisering van de huurmarkt richting marktconforme huren  gaat ook een stimulans uit. Verder draagt de uitbreiding van de gunstige leningfaciliteit voor starters een steentje bij”.  Zie verder voor het persbericht de bijlage.

Campagne 'Gezond en veilig werken in uw en ons belang'

Campagne voor gezond en veilig werken in de verf- en drukinkt- industrie van start gegaan
De VVVF is, in samenwerking met de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en met De Unie de campagne ‘Gezond en veilig werken in uw en ons belang’ gestart. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor een veilige werkomgeving in de verf- en drukinktindustrie.

Oproep woonbranches: geen kostenverhoging schilder-/stukadooronderhoud

Diverse partijen in de woonbranche roepen het Kabinet op om geen drastische kostenverhogingen door te voeren in het schilder- en stukadooronderhoud. Dit stellen Aedes vereniging van woningcorporaties, VvE-Belang, Koninklijke FOSAG/NOA en de VVVF.

Inhoud syndiceren